[uppdaterad efter giget]: Vilken fascinerande eftermiddag med många nya tankar. Nu finns mina föreläsningsbilder (pdf) och det går också att lyssna på den efterföljande diskussionen. Ett par länkar jag rekommenderar med tanke på ämnet är till Ett didaktiskt poddrama (om Room 208 och Wikipedia) samt till filmen med Hans Rosling på TED 2006.

Socialstyrelsens enhet för Omvärld och Nyheter har bland mycket annat ett projekt som heter Omvärderad. I stora drag handlar projektet om samband mellan värderingsförändringar i samhället och Socialstyrelsens verksamhet. En arbetsgrupp har identifierat tre trender: Ökad acceptans för kommersiella lösningar; attitydförändringar till miljö och miljöarbete:; samt en förändrad syn på kunskap och information. Jag kommer in när det gäller den tredje trenden. Deltagarna blir Socialstyrelsens anställda. Ju mer jag funderar på det så blir gigget nog en mashup av mina föreläsningar Se konversationsmassan och Meningen med det varumärkta livet. Fascinerande vilka tankar som väcks inför varje gig – speciellt detta.