En föreläsning och diskussion om Web 2.0 och sociala medier med informationschefer på kommuner i och runt Stockholm, anordnad av Gullers Grupp.

Uppdatering 2007-01-22: Nu har jag publicerat mina bilder som en pdf.