Det här inlägget är tyvärr inte översatt till svenska, så tills det eventuellt sker, håll till gode med den engelska varianten Thank you for the kids).