In den gamla världen, där boktryckarkonsten föddes, upptäcktes behovet att ha språk som kärnämne i utbildningssystemet. I den nuvarande världen vaknar insikten om att spelförståelse kan vara central för bildningen. Eller?

Förstår du vad CoD:BO handlar om? Om inte, googla. Eller se dom första tre minuterna i videon nedan. Läs sen vidare.

Vi är språk.

Språk är viktigt för oss människor. På ett sätt definierande, vi är språk. Kanhända är jag lite extra inlåst i det perspektivet efter eftermiddagens otroligt inspirerande fikastund med Anne-Marie Körling. Jag hade bett om mötet eftersom jag vill närma mig Vygotskij, en slags mångårig samtalspartner till Anne-Marie.

Lev Vygotskij levde i (tsar)Ryssland mellan 1896 och 1934. Han var en pedagogisk teoretiker som blev känd i västvärlden på 1960-talet, alltså först efter sin död (lite om honom i svenska Wikipedia och en hel del i den engelska).

Enligt dom som kan mycket mer än jag, så har Vygotskijs tankar haft stor påverkan på utbildningssystem runt om i världen. Inklusive dom senaste svenska läroplanerna. Kanske mer när det gäller politisk ambition än praktisk verkstad i skolsalen. För idén att det skall vara tyst i klassrummen är nog inte speciellt Vygotskijsk. Ur Wikipedia: ”

Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas sociokulturell, då han ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. Med utveckling avser han tankeförmåga, språk, och mental och personlig utveckling. Utveckling sker enligt Vygotskij genom relationer, i synnerhet till föräldrarna, och strävar till den kulturella förståelsen (begreppsvärlden). Den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen kallar Vygotskij internalisation. För att ett barn ska internalisera begrepp och kunskaper krävs att det undervisas och har goda relationer med äldre (föräldrar, lärare, förebilder etc). Enligt Vygotskij påverkar alltså de sociala faktorerna intelligensen, som inte enbart beror av biologiska förutsättningar. Hans åsikt att språket är ett krav för tänkandet är viktig inom kognitiv psykologi.

Vygotskij levde dock i en annan tid än vår. I en värld och en tid då människor bara kunde mötas socialt i de fysiska (hemma/skolan) och litterära rummen (böcker). En logisk följd av allt detta (och naturligtvis mer) är att språk (skriva och läsa) varit central i läroplanerna. Ja, till och med två kärnämnen i dom senaste svenska läroplanerna (Svenska och Engelska).

Långsamt har det dock under året smygit sig in något bredare, som kallas Literacy, media literacy eller vidgat textbegrepp på svenska. Man har trots allt fattat att det finns bilder, film, ljud, osv. Men jag tycker att fortfarande springer verkligheten långt framför planläggarna.

Inget spel i nya läroplanen

Den ”nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11” är inte helt klar. Skolverket har dock publicerat några delar och jag har snabbtittat på en del av dessa. Endast i ämnet Musik hittar jag något av orden datorspel eller dataspel (”Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel”). I läroplanen för Svenska står det på några ställen om något som kallas för ”interaktiva spel”. Jotack, välkommen till historielektionen.

Hallåååå. Se er omkring. Vad gör barnen på dagarna, kvällarna och nätterna? En hel del vuxna också för den delen. Vi spelar dataspel.

Ni som sett något av mina fem senaste gig vet att jag långsamt smygt in trådar som sätter ljus på spelvärlden. Alltifrån hur den inspirerar skolans pedagogik till att den som industri är större än musik och film tillsammans.

Spelvärlden tar över

Videklippet ovan hör till ”How Videogames Are Changing the Economy: From Silicon Valley to China to media, they are leading the next productivity revolution. So hug a geek today” i dagens Wall Street Journal. Jag citerar ett stycke i mitten:

”Videogames will influence how next-gen workers interact with each other. Call of Duty, a military simulation game, has a mode that allows players to cooperate from remote locations. In World of Warcraft, players form guilds to collaborate, using real-time texting and talking, to navigate worlds presented in high-resolution graphics. Sure, they have funky weapons and are killing Orcs and Trolls and Dwarves, but you don’t have to be a gamer to see how this technology is going to find its way into corporate America. Within the next few years, this is how traders or marketers or DNA hunters will work together. No more meetings!”

Under 2010 verkar det som att vuxna äntligen börjat fatta sociala medier. Mycket tack vare Facebook. Under 2011 räknar jag med att många vuxna också kommer fatta hur social spelvärlden är. I många fall mer social än ”sociala medier” (datorspel ingår ännu inte i svenska Wikipedias artikel om begreppet).

Kärnämnet spelförståelse

Sociala spelvärldar kommer förmodligen dominera som rum för socialt samspelande i den närmaste framtiden. Min logiska slutsats blir att dessa rums språk (begrepp,  kultur, teknik, etc) blir central när barn (och vuxna) bildar sig en framtid.

Är det inte dags att ha spelförståelse som ett kärnämne? Svenska och Engelska kan ingå som delar. Det vore ett epic win.

Välkommen till ett spännande år. Nu sätter jag mig framför CoD:BO på min Xbox360 och slänger mig in i nästa level.

[Uppdatering: I nästa inlägg utvecklar jag vad spelförståelse skulle kunna handla om].
[Uppdatering 2: den 14/1 publicerade Mathias Poulsen ett inlägg som bla beskriver Game literacy].

(Tipstack till @RobinTeigland om WSJ-artikeln).