[Uppdatering 2007-09-13 efter giget] Varsågod, mina föreläsningsbilder (pdf). Ni, förlåt vi, var en otroligt skön grupp med massor av bra synpunkter och konversationer. Nu kan vi som sagt utveckla frågorna på berghsmyopia.pbwiki.com. Glömde tacka Sofia Strömberg offentligt. Det var ju trots allt hon som bjöd in mig. Vi har känt varandra länge och jag har en otroligt respekt för henne. Härligt att få utbyta tankar och erfarenheter med Sofia i Berghs miljö. Dessutom gav hon mig en riktigt tankeväckande feedback. Jag vill också passa på att nyansera min syn på Second Life (ska man, ska man inte?). Som jag sa ser jag gärna en utveckling mot fler 3D världar. Rent logiskt är det alltså värdefullt att experimentera i exempelvis SL för att lära sig. Dessutom har ju vilken satsning som helst där än så länge ett visst PR-värde. Och det finns gott om exempel på kommersiella och idéella organisationer som redan fått stor avkastning på sina satsningar. Utmaningen är att det finns många alternativ till 3D miljöer. Rätt ofta handlar det inte om speciellt mycket pengar på den direkta investeringen. Däremot tar det tid och mentala resurser som ofta är en bristvara. Jämför även mitt inlägg Prioritera (inte) Second Life.

[Uppdatering 2007-08-28] Ändrade rubriken på detta inlägg efter konversationen med Sofia nedan (var ”Se sociala medier”). 

Jag träffade Sofia och Peder för att vi skulle prata om vad jag kunde göra tillsammans med Berghs School of Communication. Ett första resultat är en kvällsföreläsning, cirka 90 minuter, om sociala medier. Exakta innehållet och målgrupp är oklart just nu. Men vi får nog se ett officiellt meddelande från Berghs inom kort. Annars, vad tycker du jag ska upp hos en skola vars idé är att ”att bedriva kompetens- och kunskapsutveckling som syftar till kreativt, strategiskt och kritiskt tänkande inom PR, reklam och media”?

Share
 • Hej Richard!

  Något säger mig att du vill ha mer bakgrund kring din medverkan på Berghs ;-) Här kommer några fler inspel:

  Målgrupp:
  Samtliga studenter på Berghs 1-2 åriga Diplomutbildningar (de läser allt ifrån marknadskommunikation till reklam, design, PR och interaktiv kommunikation) Samtliga ska ta till sig förmågan att bygga förtroende för varumärken samt öka försäljning av produkter och tjänster via kommunikationslösningar.
  En röd tråd utbildningen igenom är förmågan att arbeta integrerat och kanaloberoende – dvs alla discipliner ska samverka för att åstadkomma bästa tänkbara kommunikationslösning. I det sammanhanget är det relevant att fråga sig om sociala medier kan vara ett sammanhang för marknadsförare att röra sig i.

  Om ditt ämne lockar får du möta ca 200 elever – om ditt ämne känns luddigt, överspelat, ointressant blir de desto färre. Alltså bör vi tillsammans hitta en rubrik och ett innehåll som lockar.

  Tema/frågeställningar:
  Sociala medier i marknadsföringens tjänst?

  Vilka är de sociala medier som lockar flest deltagare idag?
  Vilka möjligheter skapar medierna för företag och organisationer som vill A) bygga förtroende? B) Sälja sina prylar?
  Vilka misslyckade/lyckade försök har gjorts för att bygga varumärke/sälja prylar inom sociala medier?
  Vilka frågor anser du att Berghs studenter bör ställa till sig själva innan de agerar inom sociala medier?

  Min reflektion:
  Alla medier är sociala så tillvida att de kan förmedla information mellan människor. Det gäller allt ifrån telegrafen till internet. Sedan länge har vi vant oss vid att möta människor utan att mötas ansikte mot ansikte. Detta gäller för TV såväl som för radio och tidningar. Det verkligt nya med sociala medier är att de rubbar marknadsförarnas spelplan. Vi har vant oss vid de medier som stöttar traditionella hierarkier, som upprätthåller elitens maktstrukturer och som ger företag och organisationer makten över sina kunder, medlemmar och väljare.

  I de strukturerna har marknadsförarna rört sig vant sedan massmediernas intåg. Vi kan det mesta om hur man styr en värld där verkligheten går att strukturera i verksamhetsplaner, där kampanjer kan bokas månader i förväg och där reaktioner från kunder och omvärld går att förutse. Vi har vant oss vid att ha initiativet i relation till kunder och omvärld. De sociala medierna löser upp våra strukturer och lär oss att vi har långt mindre makt än tidigare i relation till vår omvärld. Vi styr varken över tid, rum eller samtalens innehåll.

  Det väcker många frågor om vår framtids yrkesroll och vårt uppdrag: Vad är det vi ska lära våra organisationer och uppdragsgivare i framtiden:

  – Att lägga mer tid på att lyssna och lära?
  – Att ägna större kraft åt att ställa värdefulla frågor
  – Att kommunicera via handling (jag har lyssnat/frågat och lärt)
  – Att bekräfta värdet av alla de människor som väljer att engagera sig i oss
  – Att förmedla spännande historier om framtiden som triggar vår omvärld

  Kort och gott tror jag att framtidens marknadsförare kommer vara professionella lyssnare mer än målstyrda budskapskonstnärer. Vi kommer vara mer av relationsmäklare än påverkansexperter. En riktig spännande diskussion med eleverna om vår framtida yrkesroll tycker jag därför vore kul i sammanhanget.

  Ser fram emot din respons!

 • Whow, det var en lång utläggning som fångar massor av centrala frågeställningar. Det här kan bli en kanonkväll! I bästa fall med en tuff mix av studenter med massa webb 2.0-erfarenhet och studenter som inte vet vad vi pratar om.

  Till att börja med så köper jag rubriken. Till skillnad från för två-tre år sedan så finns det en kännedom om begreppet ”sociala medier”, även om många fortfarande är osäkra på innebörden. Folk tenderar ju annars att inte bry sig om sådant de aldrig hört talas om. Utöver det tror jag att antalet deltagare mest beror på hur kvällen marknadsförs (vilket vi håller på med nu).

  När det gäller programmet är mitt förslag att jag först kör en 45 minuter översikt, med demonstrationer och några case. Mindre siffror och mera tankar och gjorda experiment. Därefter en öppen konversation kring kvällens rubrik.

  Du kommer ju att träffa alla studenter på nuvarande diplomutbildningar och då locka till seminariet. Innan du gör det är mitt råd att ni först parkerar en sida på Berghs webbplats om kvällen (alternativt pekar på det här inlägget). Det viktiga är att det finns nåt (sökbart) på den öppna webben. Dessutom bör ni skapa ett event i Facebook, med tanke på hur många av Berghs studenter som redan är där. Se till att få in en länk på eventbeskrivningen till den öppna sidan (alla studenter är inte i Facebook och det kan finnas ett visst motstånd). Det vore bra om ni (du) bara skapar eventet i Facebook. En del av experimentet här är att sen se om eventet sprider sig själv bland Berghs-grupperna.

  Du hittar info om dom tekniska grejor jag behöver på http://www.richardgatarski.com/book-richard/av-equipment/

 • Hej Richard!

  Skönt – då har vi spikat rubriken. Det låter bra med en 45-minuters intro: Skulle dock vilja att vi tillsammans utmejslar några tankeväckande frågor på temat marknadsförarnas framtida roll/uppdrag – förutsatt en ökad användning av sociala medier:

  Vilka kompetenser kommer bli mer efterfrågade då inslaget av sociala medier ökar? Omvärldsanalytiker, samtalsexperter och informationsteknologer?

  Hur kommer samtalet på nätet påverka relationen mellan företag och organisationer? Blir kunder och konsumenter allt mer involverade i affärsutveckling, kampanjer etc?

  Kan närvaro inom sociala medier ersätta traditionella metoder som omvärlds, marknads och målgruppsanalys?

  Mister masskommunikationens kanaler sin trovärdighet när företagen kan tala direkt till de invidider som visar störst engagemang för varumärket?

  Det här är några frågor som bubblar upp spontant. Vilka frågor tycker du att varje marknadsförare borde ställa?

  Vi bjuder in via Facebook – det bör vara fixat under morgondagen. Därefter gäller först till kvarn.

  /Sofia

 • Gott, när det gäller frågorna tycker jag vi dels försöker få dom mer proaktiva. Dvs hur vill vi marknadsförare och kunder/konsumter att det skall bli, i ställer för att bara fråga typ hur kommer det bli? Dels att vi tänker om från en-vägs ut till kreativa nätverkskonversationer. Ungefär:

  Vilka sociala medieformer är mest spännande i ett påverkansperspektiv och varför?

  Hur skall vi forma en ny begreppsapparat för att hantera förändringarna som sker?

  Vilka kompetenser vill vi utveckla då inslaget av sociala medier ökar? Omvärldsanalytiker, samtalsexperter och informationsteknologer? (Själv kallar jag mig konversationsstrateg).

  Hur vill vi stödja samtalen på nätet när det gäller relationer mellan företag/organisationer och deras intressenter ? Skall vi låta kunder och konsumenter bli allt mer involverade i affärsutveckling, kampanjer etc?

  Vill vi låta närvaro inom sociala medier ersätta traditionella metoder som omvärlds, marknads och målgruppsanalys?

  Skall masskommunikationens kanaler mista sin trovärdighet när företagen kan konversera direkt med de invidider som visar störst engagemang för varumärket?

  Därutöver försöker vi få den andra halvan av kvällen att utveckla frågelistan.

 • Gott – gillar din proaktiva insats – dvs att vi kan styra händelseförloppen utifrån den roll vi har! Låt oss skapa en lista av frågor tillsammans med de som deltar och plocka ut ett antal pärlor att diskutera.

  /Sofia

 • Hepp, snappade upp att Axbom föreläst om Internetkultur på en av diplomutbildningarna. Kollade bilderna och inser att utmaningen (för mig :-) ökar. Ökar eventuellt kunskapshomogeniteten i den grupp jag kommer träffa. Det blir spännande…

 • Det stämmer att Axbom deltagit på en av våra kurser. Din föreläsning vänder sig dock till samtliga Diplomutbildningar liksom nätverket kring Berghs. Alltså är min bedömning att majoriteten av åhörarna gått miste om Axbom. Om de inte tagit del av hans presentation via hemsidan dvs Jag ska dock be Peder att ge lite feedback som vi kan dra nytta av inför din övning. Återkommer inom kort.
  Allt gott Sofia

 • Stämmer! Som du såg i min sista bild så tycker jag att en av våra stora utmaningar är att gå ut i världen och missionera om de värden som sociala medier kan tillföra. Så ju fler som budskapet når desto mer värde ger också fenomenet. Passar oxå på att tipsa om IDG:s fokussida om Facebook: http://www.idg.se/2.4402

 • Absolut, men ”utmaningen” jag skrev om har att göra med konversationskvalitén under giget. Missionera, i betydelsen upplysa dom som inte vet, är inte samma sak som att tillsammans reflektera över det som alla känner till en hel del om. Dom som har haft förmånen att höra Per tänker och konverserar nog annorlunda än dom som inte hade en aning om det han lyfte upp på bordet. Fast, jag krånglar nog till det. Övertygad om att det blir en kanonkväll.

 • iseboda

  Hej! Egna erfarenheter samt ge konkreta exempel (bild/film) skulle uppsakttas. Utga ifran att studenterna kan ganska mycket. I bland blir det lite for mycket basic info.

 • Japp, en kanonkväll kommer du få! Såg förresten en annons från just Berghs inne på Facebook. Det var nytt för mig!

 • Tack iseboda och Per. Blir massor av exempel, och om studenterna kan en massa är det bara bra.

 • Konstaterade nyss att ca 30 deltagare anmält sig via Facebook. Alltså funkar kanalen utmärkt för att hålla samman det nätverk av Berghsare som fortsatt vill fördjupa sig i kommunikationsfrågor. Kul!

  /Sofia

 • Läckert! Även om Fredric Öslöf inte fattar poängen med att kunna vara medlem i ”gruppen” och inte få gå på ”föreläsningen” om man inte är (fd) Berghs-student. (oklart vilken grupp/föreläsning). I alla fulla fall är det eventet Spännande föreläsning på Berghs” som jag antar att Sofia menar. I en bakkanal har jag konverserat om det här med att Berghs skapat en ”Member” som heter Berghs (alltså en fiktiv person), misstänker att det lär lyfta till feta konversationer i sociala medier. Noterar också att man inte hittar eventet i Facebook om man söker på ”Gatarski”, även om det står i eventbeskriviningen. Misstänker att mitt namn i så fall måste finnas under ”Information”.

 • Hej Richard

  Det verkar ha uppstått vissa missförstånd i samband med min gästbokskommentar på facebookanvändaren Berghs SoC. Eftersom detta i förlängningen resulterat i att tre personer ur personalen på Berghs ringt upp mig samt att jag fått mail från ytterliggare två personer och att du nu tar upp det här.. Så tänkte jag reda ut dem lite kort.

  Det hela började med att jag hade en ny friend request:

  2007-aug-30 09:43
  Berghs added you as a friend on Facebook. We need you to confirm that you are, in fact, friends with Berghs

  Jag gillar Berghs och har som nykomling i pr-branschen funderat på att söka till skolan, så jag skrev lite skämtsamt på friend details ”You have been members of Mediabranschen since 2006”. Omedelbart får jag då följande inbjudan som svar:

  2007-aug-30 15:01
  Berghs invited you to ”Spännande föreläsning på Berghs” on Thursday, September 13 at 5:00pm.

  Skitkul tänkte jag och började läsa om vad det var för upplägg på föreläsningen. Men ganska snart fick jag intrycket av att föreläsningen som jag just blivit inbjuden till endast var öppet för nuvarande eller före detta elever till skolan.

  Det här var förvirrande och jag skrev gästboksinlägget på Berghs SoC sida men beslutade att omedelbart komplettera detta med att skicka ett mail till info@berghs.se eftersom detta var den mailadress som angavs som kontakt för eventet. Mailet löd enligt följande:

  ”Hej, jag blev inbjuden till Er facebookgrupp idag och nu kom en inbjudan till er föreläsning. Jag hade gärna kommit men ”är inte” eller ”har varit” student hos er. Däremot funderar jag starkt på att bli det, därför skulle det vara kul om jag skulle kunna få komma och känna på stämningen hos er.

  Bästa hälsningar”

  Dagen efter, kl 09:00 31 augusti, blir jag uppringd av en kvinna ur personalen på skolan som vänligt frågar vilken föreläsning det gäller, jag läser upp texten från inbjudan varpå hon förklarar att hon ej känner till att någon sådan föreläsning!
  Jag nämner då att du skriver om ”Sofia och Peder” i den här bloggen och hon ber om att få tala med dem och sedan återkomma till mig. Vilket hon gör och konstaterar att jag är hjärtligt välkommen till föreläsningen, allt jag behöver göra är att svara med mina kontaktuppgifter till info@berghs.se adressen. Varpå jag självklart frågar, ska jag VERKLIGEN skicka till info@berghs.se, får DU posten då? Vilket hon säger att den gör, så jag följer hennes anvisningar och skickar direkt följande meddelande med mina kontaktuppgifter i bylinen:

  ”Hej

  Här kommer nu mina kontaktuppgifter inför seminariet

  Bästa hälsningar
  Fredric Öslöf”

  Vid det här laget var jag mycket nöjd med den tillmötesgående attityden som jag bemötts utav. Men efter det här blir jag alltså uppringd ytterliggare två ggr av annan personal som undrar vad för föreläsing jag vill gå på. Trots att jag förklarar för båda att jag redan fått hjälp och är mycket nöjd med att få komma på föreläsningen så fortsätter terrorn per mail tills jag slutligen får detta:

  ”Hej Fredric!

  Ditt mail, se nedan, har nu hamnat hos mig, som är infomaster på Berghs och som lika lite som någon annan här på skolan förstår vilket seminarium du avser att lämna kontaktuppgifter till. Är mycket tacksam om du hör av dig och berättar!

  Med vänlig hälsning..”

  Nu hade alltså frågan nått självaste toppskiftet på Berghs, jag antog att jag nu ställdes inför den sista bossen, självaste infomastern. Genom att copy-paste’a eventinfon lyckades jag informera så att infomastern gav mig tummen upp.

  Och det var det.
  Mer förväntansfull inför en föreläsing har jag aldrig varit!

  Bästa hälsningar
  Fredric

 • Fredric, vilken bergodalbana! Intressant att ”infomaster” är toppskiftet/infomaster (det gillar nog Berghs ledning :-)
  Hur som, skall bli kul i kväll, fet utmaning när du maxar dina förväntningar.
  I övrigt finns det en massa lärdomar i din historia, för Berghs, dig och mig. Inget av detta hade hänt om vi alla inte vågat gå utanför ramarna.

 • Sofia Strömberg

  Fredric,

  vad kan jag säga – inlärning sker som bäst i skarpt läge. Nu har vi på ett trevande sätt lärt oss hur man gör fel och vad man ska göra bättre nästa gång. Kul att du deltog på seminariet och bidrog med kloka synpunker. Jag ska ta med mig denna sedelärande historia till kommande samtal om intern dialog och samspel inom Berghs.

  Pling
  Sofia

 • Hej och Tack

  Jag är glad att jag fick möjligheten att komma på föreläsningen, även om inte allt som kom ur min mun kunde jämföra sig med dina klokheter så ska jag ändå säga att föreäsningen fick mig att fundera vidare. Och är det något jag gillar, så är det just att fundera. Därför ska jag fortsätta läsa din blogg och bidra, där jag kan, till att dialogen håller sig levande!

  Återigen, Tack för en schysst föreläsning
  Fredric Öslöf